Stöd vid sjukskrivning

För de flesta människor innebär arbete/utbildning en hälsovinst. Ohälsa kan ibland leda till nedsatt arbetsförmåga. Sjukskrivning kan då vara en del av behandlingen för att ge tid för läkning eller förhindra att arbetet påverkar tillståndet negativt. En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess är en viktig del av vård och behandling. Det gäller att göra rätt från början och väga för- och nackdelar med sjukskrivning. Det är viktigt att patienten är delaktig och får ta ansvar för sin rehabilitering och sjukskrivning.

Hitta på sidan