Information och arbetsmaterial för Reko

Information och arbetsmaterial för din hjälp i uppdraget som Reko.

Uppdrag för Reko

Uppdragsbeskrivning för rehabiliteringskoordinatorer i primärvården

Kartläggningssamtal

Sedan en patient identifierats som aktuell för kontakt med rehabiliteringskoordinator, tas kontakt för kartläggningssamtal. Dina förberedelser inför kartläggningssamtalet. Förslag på kallelse finns till höger på denna sida. Intervjuguide vid kartläggningssamtalet.

Självskattningsformulär vid kartläggningssamtal

  • Work Ability Index (WAI) Används för alla patienter som har ett arbete oavsett diagnos. Manual
  • Linton smärtenkät kortversion, främst för patienter med M-diagnos. Över 50 p, risk för långtidssjukskrivning.
  • Stress and Crisis Inventory (SCI 93) främst för patienter med F-diagnos. Manual

Rutin för journalföring och KVÅ-kodning.

Separat KVÅ-lista

Rehabiliteringsplan kan med fördel dokumenteras i särskild mall i Cosmic. Ha aktuell patient framtagen i Cosmic. Gå till ”meny”, välj ”ny blankett”. För att hitta mallen behöver du klicka i ”alla blanketter”, då ser du Rehabiliteringsplan ICF. Den tredje sidan är själva rehabiliteringsplanen.

Lathund statistik

Kontakt

Birgitta Rosberg

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala