Introduktion nya Reko

Information till dig som ny rehabiliteringskoordinator.

Välkommen som ny rehabiliteringskoordinator (reko). Här finns uppdragsbeskrivning och samlad information.

Checklista för introduktion. Introduktionen sker i åtta block. Det går bra att börja med block 1 och 3 som är självstudier.

Kvalitetssäkringsuppdraget skrivs under av verksamhetschef och reko, diarieförs sedan på respektive arbetsplats.

Ett besök från processledare från Regionkontoret ingår under första månaden.

Material för det dagliga arbetet som reko, hittar du under fliken ”Information och arbetsmaterial för Reko”.

Web-utbildning

SKRs utbildning

Kontakt

Birgitta Rosberg

Handläggare, processledare

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala

Hitta på sidan