Kurstillfälle torsdag 11 maj

Kurs i fysisisk akvitet på recpet - digital introduktionsutbildning

Välkommen till två utbildningstillfällen där du som legitimerad medarbetare får kunskap om metoden FaR®, fysisk aktivitet på recept, hur du använder FYSS som grund för din ordination samt hur du fyller i FaR®-blanketten i Cosmic. Du får också träffa friskvårdslotsarna som berättar om vilket stöd de kan ge din patient.

Första tillfället

Tid: Torsdag 9 mars kl. 14.30-16.00.
Plats: Teamslänk som skickas till dig några dagar innan utbildningstillfället.
Anmälan: Senast 8 mars 

Andra tillfället

Tid: Torsdag 11 maj kl. 14.30-16.00.
Plats: Teamslänk som skickas till dig några dagar innan utbildningstillfället.
Anmälan: Senast 10 maj 

Anmälan

Görs via e-post till hannah.sjulander@regionuppsala.se

Varmt välkommen!
Hälsningar Region Uppsalas samordningsgrupp för FaR