Hälsosamma matvanor

Ohälsosamma matvanor är näst efter tobak den största riskfaktorn för sjukdom i Sverige.

Mat är en del av den medicinska behandlingen och det en viktig uppgift för vården att uppmärksamma patienternas matvanor och nutrition samt erbjuda råd och rätt behandling. Genom att systematiskt arbeta med screening, bedömning, åtgärd och uppföljning kan rätt åtgärder erbjudas i ett tidigt skede. Rutiner för hur detta går till finns beskrivet i kunskapsunderlag undernäring och hälsosamma matvanor. Det är viktigt att personal har kunskap om att patientens behov kan se olika ut i olika skeden och att rådgivning och behandling tar hänsyn till detta.

Kontakt

Emma Algell

Verksamhetsutvecklare

Karin Kauppi

Dietist / Processledare hälsofrämjande sjukvård

Malin Larhammar

Verksamhetsutvecklare

Maria Nordström

Fysioterapeut Livsstilskoordinator

Susanna Tuvemo Johnson

Fysioterapeut, projektledare vårdkvalitetsenheten