Riskbruk av alkohol

Bakgrund

Mer än 200 sjukdomar har samband med hög alkoholkonsumtion ​och riskerna ökar ju mer man dricker. Komplikationer i samband med operation är också större för personer har ett riskbruk av alkohol.

Att tidigt uppmärksamma alkoholbruk som möjlig orsak till det patienten söker för kan förbättra hälsan, spara liv och bidra till att begränsa onödiga utredningar eller behandlingar.

En riskfylld alkoholkonsumtion innebär:

10 standardglas per vecka för kvinnor
15 standardglas per vecka för män
4 standardglas per tillfälle (intensivkonsumering/berusning) för kvinnor
5 standardglas per tillfälle för män

Ett standardglas motsvarar:

2 flaskor lättöl eller
45 cl folköl eller
33 cl starköl eller
15 cl vin eller
8 cl starkvin eller
4 cl sprit

Stöd i arbetet för dig som personal

Användbara länkar som du kan använda i ditt arbete och hänvisa till.

Film om alkoholfri inför operation

Filmen är framtagen av Lasarettet i Enköping men gäller även de som ska opereras på annat ställe.

Kontakt

Emma Algell

Verksamhetsutvecklare

Hannah Sjulander

Verksamhetsutvecklare

Karin Kauppi

Dietist / Processledare hälsofrämjande sjukvård

Maria Nordström

Fysioterapeut Livsstilskoordinator