Addex-Kalium restnoterat

2022-02-04

Addex-Kalium (dikaliumfosfattrihydrat, kaliumhydroxid) koncentrat till infusionsvätska, 2 mmol/ml kalium är restnoterat och förväntas åter i mitten av mars.

Addens-Kaliumklorid B. Braun och Addex-Kaliumklorid som innehåller kaliumklorid finns att tillgå men är inte direkt utbytbara mot Addex-Kalium.

Innehåll per ml:
Addens-Kaliumklorid/Addex Kaliumklorid 2 mmol/ml: 2 mmol kalium och 2 mmol klorid
Addex-Kalium 2 mmol/ml: 2 mmol kalium, 1,4 mmol acetat och 0,4 mmol fosfat

Vid måttligt behov av kaliumtillförel kan Addex-kalium ersättas med kaliumklorid. Det går dock inte att i alla situationer ersätta kaliumfosfat (Addex-Kalium) med kaliumklorid. Hos intensivvårdspatienter, och speciellt de som behandlas med kontinuerlig dialys, blir klortillförseln för hög och fosfattillförseln för liten om man väljer kaliumklorid. I dessa situationer kan ett möjligt alternativ vara Kaliumphosphat (kaliumdihydrogenfosfat), som dock skiljer både i styrka och innehåll (inte utbytbar). Detta måste beaktas vid ordination.

Innehåll per ml:
Kaliumphosphat 1 molar B Braun: 1 mmol kalium och 1 mmol dihydrogenfosfat
Addex-Kalium 2 mmol/ml: 2 mmol kalium, 1,4 mmol acetat och 0,4 mmol fosfat

Det finns regionövergripande licens på Kaliumphosphat enligt nedan:

Licensläkemedel
Namn: Kaliumphosphat 1 molar B Braun
Läkemedelsform: koncentrat till infusion, 5x10ml
Tillståndsinnehavare: Braun Medical AG, Schweiz
Ledtid: 3–7 dagar
Cirkapris: 699 kr
Varunummer: A14144

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se