Betapred (betametason) för injektion restnoterat

2023-02-16

Betapred (betametason) 4 mg/ml, 5x1 ml samt 1x5 ml är restnoterat till slutet av mars 2023.

Peroral behandling är förstahandsalternativet till patient som kan svälja. Betapred tabletter finns att tillgå.

Andra tänkbara alternativ beroende på användningsområde är:

  • Solu-Cortef (hydrokortison) pulver och vätska till injektion
  • Dexacur och Dexavit (dexametason) injektionsvätska
  • Solu-Medrol (metylprednisolon) pulver och vätska till injektion

Vid ekvipotenta doser blir den antiinflammatoriska effekten likartad. För antiinflammatorisk dosekvivalens, se tabell nedan.

Steroid Ekvipotent kortisoldos Antiinflammatorisk effekt
Hydrokortison 20 mg 1
Betametason 0,6 mg 25
Dexametason 0,75 mg 25
Metylprednisolon 4 mg 5

Licensalternativ

Om verksamhetens behov inte kan tillgodoses via godkänt läkemedel finns regionövergripande licens för följande licensalternativ:

Namn: Celestan Solubile 4 mg/ml Injv, lösn, 5x1 ml
Ursprungsland: Tyskland

Två olika leverantörer finns för detta licensalternativ med något olika ledtider och pris, se nedan.

Leverantör 1

Varunummer: 845409
Ledtid: ca 1 vecka
Pris: 849 kr

Leverantör 2

Varunummer: 742087
Ledtid: ca 2 veckor
Pris: 598 kr

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan