Beviplex forte åter i lager

2022-01-17

Beviplex forte tablett som varit restanmäld sedan i början av 2021 finns nu åter i lager.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se