Brist på Allopurinol 100 mg

2022-09-26

Tabletter med allopurinol 100 mg är för närvarande restnoterade från samtliga tillverkare.

Uppdatering 2022-12-05: Tabletter med allopurinol 100 mg finns nu åter tillgängliga.

Tabletter med allopurinol 100 mg är för närvarande restnoterade från samtliga tillverkare. Allopurinol Orion och Allopurinol Accord beräknas vara åter första veckan i oktober. Allopurinol Sandoz och Zyloric beräknas vara åter i början av december. Allopurinol Takeda beräknas vara åter i början av januari. Observera att detta är prognoser som kan komma att ändras. För uppdaterad information se Läkemedelsverkets lista över anmälda restnoteringar.

För många patienter bör situationen gå att lösa genom att tillfälligt använda sig av halva tabletter av 300 mg. Tablett Allopurinol Orion 300 mg kan delas i två lika stora doser. Tillverkarna av övriga fabrikat anger att skåran endast är till för att underlätta nedsväljning eller att tabletten ej ska delas.

Observera att Zyloric 100 mg och 300 mg inte omfattas av läkemedelsförmånen.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se