Brist på amoxicillin/klavulansyra 875 mg/125 mg

2023-05-02

Tabletter innehållande amoxicillin/klavulansyra i styrkan 875 mg/125 mg är restnoterade.

Uppdatering 230502

Tabletter innehållande amoxcillin/klavulansyra, inklusive licenspreparat Amoxicillin/Clavulansäure med vnr: 845018, är fortsatt restnoterade och väntas åter i slutet av maj 2023.

Nytt licensalternativ med nytt varunummer finns:

  • Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs, tablett 875 mg/125 mg, 20 st - vnr: 780335

Ursprungsland: Tyskland

Pris och ledtid: ca 499 kr, ledtid: 5-7 dagar

Referensnummer för generell licens: 2023 627 911

Än så länge är tillgängligheten god för den lägre styrkan på 500 mg/125 mg. I de fall annat godkänt läkemedel ej kan tillgodose behovet, kan licensläkemedel förskrivas. 

2023-02-03

Licensläkemedel

För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beslutat om särskilt tillstånd som tillåter apotek att expediera licensläkemedel av amoxicillin och klavulansyra under tiden bristsituationen kvarstår. För att apotek ska kunna expediera licensläkemedel av amoxicillin och klavulansyra behöver receptet vara utfärdat av en förskrivare som tillhör Region Uppsala. Dock måste nytt recept skrivas eftersom recept på godkänt läkemedel inte är utbytbart med ett licensläkemedel.

Regionövergripande licenser finns beviljade för samtliga vårdenheter:

  • Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs, tablett 875 mg/125 mg, 20 st – vnr 845018
    Ursprungsland: Tyskland
    Pris och ledtid: cirka 391 kr, ledtid 1-2 dagar
    Referensnummer för generell licens: 2023 627 911

Du som är anställd inom Region Uppsala hittar produktinformation på intranätet under sidan om läkemedel.

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mall för Amoxicillin/Clavulansäure Micro Labs hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallen finns referensnummer för licenserna angivet.

Mer information

Amoxicillin och klavulansyra – särskilt tillstånd (lakemedelsverket.se)

Tillstånd för utlämnande vid generell licens (lakemedelsverket.se)

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se