Brist på buprenorfinplåster à 15 mikrogram/timme

2022-08-29

Det råder för närvarande brist på både 4-pack och 12-pack av depotplåster innehållande buprenorfin 15 mikrogram/h.

Plåstren är restnoterade till slutet på oktober. Tillsvidare rekommenderas att man istället sätter plåster på 5 mikrogram/h +10 mikrogram/h för att uppnå samma styrka.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se