Brist på kapsel vancomycin 125 mg

2022-04-26

Vancomycin Strides Kapsel 125 mg (vnr 187289) finns fortfarande tillgängligt och ska användas i första hand. Lagret är dock begränsat och när produkten inte finns att tillgå längre har nedanstående rekommendationer om alternativ behandling tagits fram.

Med undantag av det begränsade lagret av Vancomycin Strides så har en långvarig brist av vancomycin (kapsel, 125mg) uppstått, där bristen förväntas kvarstå åtminstone till oktober 2022. Vancomycin i kapselform rekommenderas vid medelsvår förstagångs Clostridioides difficile-infektion (CDI) samt vid svår och komplicerad CDI och vid ett första recidiv. Rekommenderade förslag till ersättning för vancomycin 125mg i slutenvård respektive öppenvård har tagits fram i samråd mellan representanter från svenska infektionsläkarföreningens vårdprogramgrupp för CDI, representanter från Strama och referensgruppen för antibiotikafrågor.

Rekommendationer i slutenvården

Kapsel vancomycin 125 mg x 4 (licens) alternativ injektionslösning vancomycin per os 125 mg x 4 alternativt kapsel vancomycin 250 mg x 4.

Vid svår komplicerad CDI rekommenderas kombinationsbehandling med vancomycin 500 mg x 4 p.o. eller i sond (alternativt även som lavemang) tillsammans med metronidazol 500mg x 3 intravenöst.

Rekommendationer i öppenvården

Kapsel vancomycin 250 mg x 4 så länge det finns tillgängligt, därefter antingen licens kapsel vancomycin 125 mg x 4 eller tablett fidaxomicin 200 mg x 2. Tablett metronidazol 400-500 mg x 3 är ett alternativ till patienter med mild till måttlig svårighetsgrad av sin CDI utan hög risk för recidiv.

Beslut om särskilt tillstånd

För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beslutat om särskilt tillstånd som tillåter apotek att expediera licensläkemedel innehållande vancomycin som administreras oralt. Förskrivare behöver alltså inte skapa någon licensmotivering i KLAS, dock måste ett nytt recept skrivas eftersom recept på godkänt läkemedel inte är utbytbart med ett licensläkemedel. Region Uppsala har sökt och fått beviljat regionövergripande licenser för nedan produkter som därmed gäller för samtliga vårdenheter inom Region Uppsala.

  • Vancomycin hydrochloride, kapsel 125 mg, 20 st. – vnr 844046 och A14243 (pris cirka 1 000 kronor). Referensnummer för generell licens: 2022559028.
  • Vancomycin Dr. Eberth, kapsel 125 mg, 20 st. – vnr 844010 (pris cirka 4 000 kronor). Referensnummer generell licens: 2022559029.

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan.