Brist på läkemedel innehållande metoklopramid

2021-09-14

Läkemedel innehållande metoklopramid (exempelvis Primperan) i tablettform är restnoterade till slutet av året.

För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beslutat om särskilt tillstånd som tillåter apotek att expediera licensläkemedel av oralt metoklopramid under tiden bristsituationen kvarstår, dock längst till 10 december 2021. För att apotek ska kunna expediera licensläkemedel av oralt metoklopramid behöver receptet vara utfärdat av en förskrivare verksam vid en enhet som har generell licens. Dock måste nytt recept skrivas eftersom recept på godkänt läkemedel inte är utbytbart med ett licensläkemedel.

Region Uppsala har sökt och fått beviljat regionövergripande generell licens, det vill säga för samtliga vårdenheter inom Region Uppsala, för följande produkter.

  • MCP Hexal, tablett 10 mg, 100 st – vnr 843118
    Referensnummer för generell licens: 2021 495 992
  • MCP AL 10, tablett 10 mg, 100 st – vnr 843114 och 843149
    Referensnummer för generell licens: 2021 495 994

SPC:er hittas på Sjukhusövergripande licenser för Akademiska sjukhuset, intranätet. Kräver inloggning.

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan.

Mallar för MCP Hexal och MCP AL 10 hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallarna finns referensnummer för licensen angivet.

Mer information

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se