Brist på metoklopramid injektion

2023-03-13

Primperan (metoklopramid) injektionsvätska 5 mg/ml är restnoterad och väntas åter i slutet av juni.

Uppdaterad nyhet 2023-04-04

För närvarande tillhandahålls inga utbytbara läkemedel i Sverige och Sanofi har därför fått dispens från Läkemedelsverket att tillhandahålla nederländska förpackningar av Primperan injektionsvätska. De nederländska förpackningarna finns endast i begränsat antal och förväntas bli tillgängliga i början eller mitten av april Dispensen gäller som längst till och med 31 juli 2023.

De nederländska förpackningarna har batchnummer MY007 och utgångsdatum 30 april 2025 och beställs på varunummer 84 61 20. Observera att de nederländska förpackningarna innehåller hälften så många ampuller som de svenska förpackningarna (6x2 ml jämfört med 12x2 ml).

Svensk och nederländsk produkt är identiska bortsett från märkningen och bipacksedeln samt nämnd skillnad i förpackningsstorlek. Svensk bipacksedel ska följas och finns tillgänglig på www.lakemedelsverket.se.

Behandlingsalternativ

Om injektionsbehandling är nödvändig rekommenderas i första hand ondansetron injektionsvätska 2 mg/ml som alternativ till metoklopramid injektion. Om per oral behandling är möjlig finns metoklopramid tillgänglig i tablettform.

Licensläkemedel

Om verksamhetens behov inte kan tillgodoses via godkänt läkemedel är regionövergripande licens motiverad för följande licensalternativ:

Namn: MCP-ratiopharm SF 10 mg/2 ml injektionsvätska, lösning, 5x2ml

Vnr: 845723

Ursprungsland: Tyskland

Pris och ledtid: 240 kr, 2 veckor

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten
Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se