Brist på valproat – utbyte vid epilepsi

2023-05-08

För närvarande råder det brist på vissa fabrikat innehållande valproat.  

Neurologen godkänner nu regelmässigt byten mellan olika valproatpreparat (samma substans och beredningsform), vilket tidigare inte har varit brukligt vid epilepsiindikation.

Mallarna i Cosmic har försetts med följande tillägg till apotek: ”Vid restsituation får fabrikat bytas, även vid epilepsiindikation”.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Kontakt

Hitta på sidan