EpiPen jr restnoterad

2023-03-06

EpiPen jr (adrenalin) 150 mikrogram autoinjektor är restnoterad. Enligt prognosen beräknas förpackningen med en penna vara åter efter 230316 och förpackningen med två pennor vara åter efter 230323. Dessa datum kan dock komma att ändras.

Emerade och Anapen finns inte heller tillgängliga. I dagsläget uppger tillverkaren av Jext 150 mikrogram autoinjektor att tillgängligheten är god för deras preparat. Observera att EpiPen jr och Jext inte är utbytbara på apotek vilket gör att nytt recept behövs. Det finns vissa skillnader i handhavande mellan olika pennor så det är viktigt att informera patienten om att noga studera bipacksedeln.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso-och sjukvårdsavdelninge

Mejl: lakemedel@regionuppsala.se

 

Hitta på sidan