Ersättning för erytromycin enterokapsel

2021-12-16

Ery-Max (erytromycin) enterokapslar 250 mg i alla förpackningsstorlekar har slutat att tillhandahållas på den svenska marknaden.

Erytromycin i form av Ery‐Max granulat till oral suspension 100 mg/ml, samt dospåse 200 mg, kommer fortsätta att tillhandahållas. Som ersättning till enterokapslarna är Abboticin tablett 250 mg godkänd. I nuläget finns endast 100-förpackning tillgänglig utanför läkemedelsförmånen (fri prissättning; ca 350 kr/100 st). Senast mars 2022 förväntas samtliga förpackningsstorlekar att finnas tillgängliga inom läkemedelsförmånen.

Erytomycin enterokapsel har rekommenderats vid akut mediaotit hos barn och vuxna med typ 1 allergi samt vid akut pneumoni hos barn. Absorptionen av en tablett Abboticin 250 mg är lägre än för kapselberedningen vilket leder till att doseringen av tabletten blir högre. Doseringen av T Abboticin är 30-50 mg/kg upp till fulldos för vuxna vilken är 2 gram per dag fördelat på 2-4 doser. För mer information kring doseringsrekommendationer för Abboticin för de enskilda indikationerna, läs mer på Ersättning för erytromycin enterokapsel, strama.se.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se