God tillgång på klorhexidinsprit i nuläget - restriktionerna tas bort

2023-09-28

Den nationella bristen på klorhexidinsprit, kutan lösning 5 mg/ml från Fresenius Kabi är i nuläget förbättrad. Delleveranser från Fresenius Kabi (inklusive norsk dispensförpackning på ofärgad 250 ml som kommer under vecka 40) tillsammans med Abboxias alternativ beräknas täcka regionens behov. Region Uppsalas särskilda riktlinjer för prioriterade indikationer tas därmed bort.

Klorhexidin Abboxia

 

Abboxias klorhexidinsprit är inte läkemedelsklassad, men den är likvärdig med Fresenius Kabis klorhexidinsprit vad gäller användning i vårdsammanhang. Produkten är beställningsbar från och med måndag 21 augusti och beställs via Region Uppsalas apoteksleverantör ApoEx.

  • Klorhexidinsprit Abboxia 5 mg/ml, 12 x 250 ml vnr A14968
  • Klorhexidinsprit Abboxia 5 mg/ml, 6 x 1000 ml vnr A14969
  • Klorhexidinsprit färgad Abboxia 5 mg/ml, 12 x 250 ml vnr A14970
  • Klorhexidinsprit färgad Abboxia 5 mg/ml, 6 x 1000 ml vnr A14971

Klorhexidinsprit Fresenius Kabi

Följande varunummer finns med varierad tillgång:

Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml, ofärgad 250 ml -varunummer 538025

Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml, ofärgad 1000 ml -varunummer 484326

Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml, färgad 250 ml -varunummer 538041

Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml, färgad 1000 ml -varunummer 387728

Kontakt

Vårdhygien
vardhygien@akademiska.se
018-611 39 02