Inhalationsspray flutikason 50 och 125 µg/dos är restnoterade

2024-06-13

Samtliga inhalationssprayer innehållande flutikason 50 och 125 µg/dos är restnoterade.

(Nyhet granskad 2024-06-20)

Aktuell restsituation

Flutikason 50 µg/dos

Flutide Evohaler 50 µg/dos, inhalationsspray väntas åter i januari -26.

Flutikason 125 µg/dos

Läkemedel och styrka Förväntas åter
Flutide Evohaler 125 µg/dos, inhalationsspray 2025-12-31
Fluticasone Cipla 125 mikrogram/dos Inhalationsspray 2024-10-22
Icsori 125 mikrogram/dos Inhalationsspray 2024-08-01

Behandlingsalternativ för barn och vuxna

Undersök i första hand om läkemedlet finns att tillgå på apotek, se lagerstatus på fass.se.

Om flutikason inte finns att tillgå på lokalt apotek föreslås byte till Alvesco (ciklesonid) 80 µg/dos. Ciklesonid har god säkerhet och låg systemisk tillgänglighet. 80 µg ciklesonid motsvarar ungefär 100 µg flutikason. 

Om patienten står på Flutide Evohaler 50 µg 1 x 2 rekommenderas byte till Alvesco 80 µg 1 x 1. 

Även små barn som behandlas med Flutide Evohaler 50 µg 1 x 2 kan byta till Alvesco 80 µg 1 x 1 utan skäl till oro. Alvesco är godkänt från 12 år. Ange OBS! på recept. En pediatrisk patient som har flutikason 50 µg 2 x 2 vid förkylning kan utan vidare byta till ciklesonid 80 µg 1 x 2.

Om flutikason 125 µg/dos finns att tillgå på lokalt apotek

Flutide Evohaler, Fluticasone Cipla och Icsori 125 µg/dos är restnoterade, men finns för tillfället i lager på flera apotek i Uppsala län. För aktuellt lagersaldo, se fass.se.

Om patienten står på Flutide Evohaler 50 µg 1 x 2 och flutikason 125 µg/dos finns på lokalt apotek rekommenderas byte till flutikason 125 µg 1 x 1.

Även små barn som behandlas med Flutide Evohaler 50 µg 1 x 2 kan byta till flutikason 125 µg 1 x 1 utan skäl till oro. En pediatrisk patient som har 50 µg 2 x 2 vid förkylning kan utan vidare byta till 125 µg 1 x 2. Flutikason 125 µg/dos är godkänt från 16 år. Ange OBS! på recept. 

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se