Insuman avregistreras

2023-06-19

Tillverkaren Sanofi meddelar att Insuman Basal, Insuman Basal Solostar samt Insuman Comb 25 Solostar upphör att tillhandahållas.

Tillgänglighet

Läkemedelsnamn

Förväntad rest, startdatum

Insuman Basal injektionsvätska, suspension 100 IE/ml

2023-06-19

Insuman Basal Solostar, injektionsvätska, suspension i
förfylld injektionspenna 100 IE/ml


2023-09-28

Insuman Comb 25 Solostar, injektionsvätska,
suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml

2023-08-25

Behandlingsalternativ

För patienter som behandlas med Insuman Basal rekommenderar läkemedelskommittén övergång till Insulatard.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se