Kajos restnoterat

2022-11-24

Kajos oral lösning, 500 ml, 33 mg (0,85 mmol) K+/ml från Meda är restnoterat. Beräknat leveransdatum är mitten av februari 2023.

Som alternativ till Kajos finns möjlighet att söka enskild licens för ersättningspreparat. Region Uppsala har beviljats en regionövergripande generell licens för Kajos för användning i slutenvården. Tyvärr är även detta preparat restnoterat för tillfället. Ett ytterligare alternativ kan vara Kaliumcitrat APL oral lösning 100 mg/ml utan socker som APL kan tillverka på beställning men detta alternativ skiljer sig i styrka från Kajos. 

  • Kajos innehåller 0,85 mmol kalium per ml.
  • Kaliumcitrat APL innehåller 0,93 mmol kalium per ml. Kaliumcitrat APL har varunummer A13263 och leveranstiden är cirka sex dagar.

Ett annat alternativ är licensläkemedlet Kalijev citrat JGL (kaliumcitrat) 20,5 mg/ml, pulver till oral lösning, för vilket det finns en regionövergripande generell licens. Notera att både hantering och styrka skiljer sig åt från Kajos och Kaliumcitrat APL, varför Kaliumcitrat APL kan vara att föredra, framför allt inom öppenvården.

  • Kalijev citrat JGL 20,5 mg/ml innehåller 40 mmol kalium per 200 ml bruksfärdig oral lösning, vilket motsvarar 0,2 mmol kalium per ml. Ledtiden för Kalijev citrat JGL är cirka 15–20 dagar.
  • Kaliuminnehållet i en påse Kalijev citrat JGL 20,5 mg/ml motsvarar 47 ml Kajos.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se