Nitrazepam utgår från marknaden – rekommendation om byte/utsättning

2020-11-24

Som tidigare meddelats har tillverkningen av Nitrazepam Recip upphört och preparatet kommer att avregistreras efter slutförsäljning. Det innebär att substansen försvinner från den svenska marknaden.

Enligt Apotekstjänst beräknas lagret av tabletter för dosdispensering preliminärt ta slut vid årsskiftet 2020/2021. För att minska risken för utsättningsbesvär har Klinisk farmakologi tillsammans med beroendepsykiatrin tagit fram en rekommendation för hur terapibyte och uttrappning kan göras. Denna rekommendation gäller för patienter som behandlas med nitrazepam mot sömnsvårigheter. Nitrazepam är också godkänt för behandling av vissa epilepsiformer hos barn, och rekommendationen gäller inte för dessa patienter. I dessa fall måste behandlade läkare ta ställning till alternativ behandling och hantering i det enskilda fallet.

Då det bedöms att nitrazepam ska trappas ner och sättas ut

Nitrazepam ersätts med oxazepam eller diazepam i ekvivalent dos. 5 mg nitrazepam motsvarar 10 mg diazepam. Därefter följer nedtrappning mot utsättning:

  • Patienter som använt normala terapeutiska doser av ett bensodiazepin: 20-25% av den ursprungliga dygnsdosen trappas ut varje vecka.
  • Patienter som använt höga FASS-doser av ett bensodiazepin: 10-20% av den ursprungliga dygnsdosen trappas ut varannan vecka.

Om det därefter föreligger ett fortsatt behov av läkemedelsbehandling mot sömnsvårigheter rekommenderas följande:

  • Hos yngre patienter: Zopiklon eller propiomazin (Propavan).
  • Hos äldre patienter: Zopiklon (max 5 mg) eller oxazepam (max 10 mg). Mirtazapin 7,5-15 mg kan vara aktuellt vid samtidig depression.

Då finns ett fortsatt behov av oförändrad behandling med bensodiazepin

I denna situation kan byte från nitrazepam till ekvivalent dos oxazepam göras. 5 mg nitrazepam motsvarar 30 mg oxazepam. Oxazepam har kortare halveringstid än nitrazepam, och man bör därför vara observant på eventuella abstinenssymtom under dagen.

Referenser

För referenslista, kontakta klinisk farmakologi via funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se