Naltrexon 50 mg åter i lager

2023-12-12

Naltrexon (Naltrexone Accord, Naltrexone POA Pharma och Naltrexon Vitaflo) har under en längre tid varit restnoterade.

Nu lättas situationen upp genom att godkänt läkemedel Naltrexone POA Pharma, 50 mg åter är tillgängligt. Restanmälan avslutades 2023-11-27. Godkänt läkemedel kan därmed åter förskrivas. Naltrexone Accord och Naltrexon Vitaflo är fortsatt restnoterade.

Under restperioden har licensläkemedel kunnat förskrivas som alternativ. För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Förskrivare som är verksam vid vårdenhet som omfattas av en generell licens för läkemedlet behöver då inte söka enskild licens. Region Uppsala har i dagsläget inte någon regionövergripande licens för naltrexon.

Vad ska jag förskriva?

  • I första hand ska godkänt läkemedel förskrivas på recept. Läkemedel innehållande naltrexon 50 mg är generiskt utbytbara på apotek. Om annat fabrikat är valt på receptet kommer patienten automatiskt att erbjudas utbyte till Naltrexone POA Pharma och inget nytt recept behöver skrivas. 

  • Om du arbetar på en vårdenhet med generell licens för naltrexon kan recept på licensläkemedel fortsatt expedieras på apotek.

Mer information

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns (lakemedelsverket.se)

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se