Nexium 10 mg enterogranulat till oral suspension i dospåse restnoterad

2024-05-02

Nexium (esomeprazol) 10 mg enterogranulat till oral suspension i dospåse är restnoterad och förväntas åter i början av juli.

(Nyhet uppdaterad 2024-05-27)

  • Dispens finns beviljad för försäljning av utländsk förpackning.
  • Tillgängligheten på apoteken i Uppsala län är fortsatt god. För aktuellt lagersaldo, se Fass.se.

För närvarande finns restanmälda förpackningar för utbytesalternativ för Nexium:

  • Esomeprazol Orifarm, 28 st, restnoterad till 2024-06-21.
  • Esomeprazol Orifarm, 56 st, restnoterad till 2024-09-30.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan