Normorix mite och Normorix åter

2023-12-05

Normorix mite och Normorix finns nu åter tillgängligt.

Läkemedel innehållande kombinationen amilorid och hydroklortiazid har varit restnoterade under en längre period. Normorix mite och Normorix finns nu åter tillgängligt. Amiloferm väntas åter i början av april -24. och Amiloferm mite, Sparkal och Sparkal mite utgår från den svenska marknaden.

Låg dosering av hydroklortiazid (12,5–25 mg/dag) är att föredra för att undvika metabola biverkningar. Normorix mite innehåller 25 mg hydrokloritazid + 2,5 mg amilorid.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan