Orencia är restanmäld

2024-07-04

Orencia 125 mg, förfylld injektionspenna, är restanmäld och beräknas åter i början av september. Även injektionssprutan har en kommande restsituation som sträcker sig över hela juli.

Det kan finnas paralleldistribuerade förpackningar tillgängligt på apoteken. Kontrollera därför med apoteken om det går att beställa samt kontrollera lagersaldo på fass.se.

Behandlingsalternativ 

Orencia 125 mg, förfylld spruta, finns i nuläget tillgänglig. Vid byte från injektionspenna till förfylld spruta behövs ett nytt recept. Patienten behöver även instrueras i hur sprutan ska användas. 

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se