Osäker tillgång på gabapentin

2023-08-29

Det är brist på flera olika produkter innehållande gabapentin. Ännu är ingen styrka helt slut men rester finns för olika fabrikat, styrkor och förpackningsstorlekar.

Det är brist på flera olika produkter innehållande gabapentin. Ännu är ingen styrka helt slut men rester finns för olika fabrikat, styrkor och förpackningsstorlekar och tillgången ser ut att variera under hösten. Gabapentinprodukter av olika fabrikat är inte utbytbara på apotek på grund av att de har epilepsiindikation. På andra indikationer än epilepsi är byte oftast möjligt. För att minska risken för att patienten inte får ut sitt läkemedel på apoteket kan du som förskrivare underlätta genom att ange på receptet att byte av fabrikat får göras. Vid förskrivning med mall i Cosmic finns förifylld information till apoteket om att byte av fabrikat får göras vid annan indikation än epilepsi. Apotekens lagerstatus kan kontrolleras på fass.se och uppdaterad information om restanmälda produkter finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se