Osäker tillgång på tablett Penicillin V (fenoximetylpenicillin)

2023-08-15

Hög efterfrågan och begränsad produktionskapacitet har gjort tillgängligheten för tablett PcV (fenoximetylpenicillin) utmanande.

Det råder för närvarande brist på vissa styrkor och förpackningsstorlekar. I dagsläget ses dock inga tecken på att PvC i tablettform kommer att ta slut helt, utan produktionen fortskrider och successivt arbetar sig fabrikerna i kapp.

Innan du förskriver tablett PcV, kontrollera lagerstatus hos öppenvårdsapoteken på fass.se.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan