Ozempic (semaglutid) – periodvis återkommande bristsituation

2022-11-25

En högre efterfrågan än förväntat har resulterat i en brist på Ozempic (semaglutid). Bristsituationerna är periodvisa och kommer fortsätta in i 2023.

Observera att Ozempic är indicerat för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion.

Det förekommer att Ozempic förskrivs som läkemedel för viktnedgång. Denna indikation är ännu inte godkänd av Läkemedelsverket och omfattas inte av läkemedelsförmånen. En förskrivning för ren obesitas riskerar att patienter med diabetes blir utan läkemedel. I dagsläget är det bara Saxenda (liraglutid) av glukagonliknande peptid-1-analogerna(GLP-1-analogerna) som har obesitas som godkänd indikation.

För patienter med recept på Ozempic, undersök i första hand om läkemedlet kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon på apotek, se Fass.se.

Uppmärksamma patienter som behandlas med Ozempic om denna risk och säkerställ att patienter, för vilka ett eventuellt avbrott i behandlingen med Ozempic kan innebära en försämrad glykemisk kontroll, byter till annanGLP-1-analog, till exempel Victoza (liraglutid), eller annat lämpligt alternativ som finns på marknaden.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se