Pneumovax restnoterad

2023-12-20

På grund av mycket hög efterfrågan är Pneumovax (pneumokockvaccin) tillfälligt restnoterad.

För att upprätthålla tillgången av Pneumovax på den svenska marknaden har företaget fått tillfällig dispens att leverera förpackningar avsedda för den tyska marknaden. De tyska doserna har samma formulering och är tillverkade enligt samma specifikation som de svenska doserna med undantaget att de levereras med tysk förpackning och bipacksedel. Svensk bipacksedel finns att tillgå på Pneumovax injektionsvätska, lösning (lakemedelsverket.se) samt Pneumovax (fass.se).

Observera att på de punkter där informationen i den svenska och den tyska bipacksedeln inte är densamma gäller den svenska bipacksedeln.

Företaget beräknar preliminärt att kunna leverera Pneumovax 10 x 0,5 mL med varunummer 46 65 87, med dispens för utländsk förpackning avsedd för den tyska marknaden, från och med den första vecka i januari 2024.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se 

Hitta på sidan