Seretide Evohaler Mite åter tillgänglig

2024-02-15

Seretide Evohaler Mite (flutikason + salmeterol), inhalationspray 50 µg/25 µg/dos är åter tillgänglig efter en tids restsituation.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan