Zoely restnoterad

2024-02-02

Zoely är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig i början av mars.

Zoely är ett kombinerat p-piller innehållande estradiol och nomegestrol.

Zoely, tablett 2,5/1,5 mg beräknas åter vara tillgänglig i början av mars.

Direkt utbytbart alternativ saknas. Förskrivare behöver ta ställning till lämpligt behandlingsalternativ för den enskilda patienten.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan