Adalat tablett 10 mg avregistreras

Adalat tablett 10 mg kommer att avregistreras den 1 oktober på läkemedelsföretagets begäran. Marknadsföringen upphörde den 1 juni, därefter kan det finnas lager kvar ute på apoteken under en begränsad tid.

Adalat tablett 20 mg som parallellimporteras via Ebb Medical finns fortsatt tillgänglig. Observera dock att tabletten ska sväljas hel och inte krossas eller delas.

Adalat (nifedipin) är en kalciumantagonist som bland annat används för lindring av Raynauds fenomen. Som alternativ behandling vid Raynauds fenomen kan annan kalciumblockerare prövas, förslagsvis amlodipin. Vid svåra fall, främst i specialistvården, kan licensförskrivning av nifedipin bli aktuellt.

Licensalternativ
Namn: Nifedipin AL 10 mg, mjuk kapsel, 100 stycken
Tillståndsinnehavare: ALIUD PHARMA® GmbH Tyskland
Pris (AIP): ca 200 SEK, beroende på importör. Flera olika varunummer.
Ledtid: 1-10 dagar, beroende på importör.

För förskrivning i Cosmic, sök på Nifedipin AL under ”Icke godkända läkemedel”. För ytterligare information om licensförskrivning samt detaljerade instruktioner, se Licensläkemedel.

Länk till nyhet på Läkemedelsverkets hemsida:
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/avregistrering-av-adalat

Kontakt

Hitta på sidan