Amoxicillin restnoterat i flera styrkor

2022-02-18

Amoxicillin är restnoterat i flera styrkor och från flera olika tillverkare. Beräknat tidsintervall på restnoteringarna för restnoterade förpackningar samt kommande restsituationer listas nedan.

Amimox, tablett 500 mg - beräknas åter 220615
Amimox, tablett 375 mg - beräknas åter 220415
Amoxicillin Sandoz, tablett 500 mg - beräknas åter 220311

Kommande restsituationer förväntas även för Amoxicillin Sandoz pulver (100 mg/ml, 100 ml - beräknas resta från 220312 till och med 220831 och 100 mg/ml, 60 ml - beräknas resta från 220405 till och med 220630).

För närvarande finns tabletter i styrkorna 750 mg och 1 g samt pulver och granulat till oral suspension att tillgå från flera olika tillverkare.
Dagliga uppdateringar kring restsituationen för amoxicillin finns på Läkemedelsverkets hemsida Läkemedelsverket, restsituationer (lakemedelsverket.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se