Brist på Antabus

2023-08-29

Brustabletter med disulfiram är restnoterade.

Brustabletter med disulfiram är restnoterade.

  • Antabus brustablett 200 mg, preliminärt åter i början av december. Beräknas vara tillgänglig till mars 2024, därefter åter restnotering till i slutet av 2024.   
  • Antabus brustablett 400 mg, preliminärt åter i slutet av 2024.
  • Antabus brustablett 400 mg, preliminärt åter i början av november. På grund av brist i importlandet kan dock ytterligare restsituationer förväntas efter detta.

Enstaka förpackningar kan fortfarande finnas att tillgå på vissa apotek. För aktuella lagersaldon se fass.se. I de fall Antabus tar helt slut och annat godkänt läkemedel ej kan tillgodose behovet kan licensläkemedel förskrivas. För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Region Uppsala har en regionövergripande licens för nedanstående produkt. Den gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens. Dock behöver ett nytt recept skrivas, eftersom recept på ett godkänt läkemedel inte är utbytbart mot ett licensläkemedel.

Licensalternativ

Namn: Etiltox, tablett 200 mg, 30 st
Tillståndsinnehavare (MAH): L. Molteni & C. Dei F. Lli Alitti Societa’ di esercizio S.P.A.
Land: Italien
Pris och ledtid: cirka 260 kr, ca två veckor (kan variera mellan leverantörer)
Referensnummer: 2023670607

Du som är anställd inom Region Uppsala hittar produktinformation på intranätet under sidan om läkemedel.

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mallar för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallarna finns referensnummer för licenserna angivet.

Mer information

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Licensläkemedel, Samverkanswebben.

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns (lakemedelsverket.se)

 

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

 

Hitta på sidan