Brist på metoklopramid injektion

2023-03-13

Primperan (metoklopramid) injektionsvätska 5 mg/ml är restnoterad och väntas åter i slutet av juni.

Behandlingsalternativ

Om injektionsbehandling är nödvändig rekommenderas i första hand ondansetron injektionsvätska 2 mg/ml som alternativ till metoklopramid injektion. Om per oral behandling är möjlig finns metoklopramid tillgänglig i tablettform.

Licensläkemedel

Om verksamhetens behov inte kan tillgodoses via godkänt läkemedel är regionövergripande licens motiverad för följande licensalternativ:

Namn: MCP-ratiopharm SF 10 mg/2 ml injektionsvätska, lösning, 5x2ml

Vnr: 845723

Ursprungsland: Tyskland

Pris och ledtid: 240 kr, 2 veckor

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten
Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se