Högkostnadsskydd för läkemedel höjs 1 mars 2023

2023-03-03

Från 1 mars 2023 höjs högkostnadsskyddet för sjukvård respektive läkemedel i Region Uppsala. Även avgiften i slutenvården höjs. Högkostnadsskydd för läkemedel höjs från 2 400 kronor till 2 600 kronor. Övriga högkostnadsskydd är oförändrade och samma regler gäller som tidigare för hanteringen av avgifter.

Mer information:

Nya patientavgifter 1 mars 2023 

 

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se