Kajos fortsatt restnoterat

2022-02-18

Kajos oral lösning, 500ml, 33 mg (0,85 mmol) K+/ml från Meda är restnoterad. Beräknat leveransdatum är förlängt till början av mars.

Som alternativ till Kajos finns möjlighet att söka enskild licens för ersättningspreparat. Region Uppsala har beviljats en regionövergripande generell licens för Kajos för användning i slutenvården, tyvärr är även detta preparat restnoterat för tillfället. Ett ytterligare alternativ kan vara Kaliumcitrat APL oral lösning 100 mg/ml utan socker som APL kan tillverka på beställning men detta alternativ skiljer sig i styrka från Kajos.

  • Kajos innehåller 0,85 mmol kalium per ml
  • Kaliumcitrat APL innehåller 0,93 mmol kalium per ml

Kaliumcitrat APL har varunummer A13263 och leveranstiden är ca. 6 dagar.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se