Brist på prometazin (exempelvis Lergigan)

2023-09-14

Lergigan (prometazin), filmdragerad tablett 25 mg är restnoterad.

  • Lergigan (prometazin), filmdragerad tablett 25 mg, 30 styck beräknas vara restnoterad till slutet av oktober.

  • Lergigan (prometazin), filmdragerad tablett 25 mg, 100 styck beräknas vara restnoterad till i början av oktober.

  • Prometazin Actavis, filmdragerad tablett 25 mg beräknas vara tillbaka tidigast i slutet av mars 2024.

I de fall annat godkänt läkemedel ej kan tillgodose behovet kan licensläkemedel förskrivas. För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Region Uppsala har en regionövergripande licens för nedanstående produkt. Den gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens. Dock behöver ett nytt recept skrivas, eftersom recept på ett godkänt läkemedel inte är utbytbart mot ett licensläkemedel.

Licensalternativ

Namn: Promethazin-neuraxpharm 25 mg, tablett, 100 st
Ursprungsland: Tyskland
Pris och ledtid: ca 250 kr, 1–2 dagar
Varunummer: 844081
Referensnummer för receptförskrivning: 2023 672 935

Du som är anställd inom Region Uppsala hittar produktinformation på intranätet under sidan om läkemedel.

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mall för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallen finns referensnummer för licenserna angivet.

Mer information

För instruktioner kring licensansökan och förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Licensläkemedel, Samverkanswebben.

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns (lakemedelsverket.se)

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se