Mellansvenskt läkemedelsforum 2021

Mellansvenskt läkemedelsforum är årligen återkommande utbildningsdagar för läkare som anordnas av läkemedelskommittéerna i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.

Nästa forum hålls online 4 februari. Mellansvenskt läkemedelsforum ger dig som förskrivare en evidensbaserad uppdatering inom aktuella läkemedelsfrågor. Målet är bättre beslutsunderlag vid förskrivning.

Länk för program och anmälan https://www.regionorebrolan.se/lakemedelsforum

Kontakt