Amoxicillin 500mg restnoterat

2022-10-18

Amoxicillin 500mg är restnoterat. Observera att amoxicillin 750 mg finns tillgängligt vilket kan användas i de flesta fall när det gäller luftvägsinfektioner hos vuxna.

Amoxicillin 500mg är restnoterat. Observera att amoxicillin 750 mg finns tillgängligt vilket kan användas i de flesta fall när det gäller luftvägsinfektioner hos vuxna.

Ersättning till amoxicillin tablett 500 mg är alltså oftast tablett 750 mg. Regionövergripande licenser för amoxicillin 500 mg som omfattar samtliga verksamheter har beviljats. Två regionövergripande licenser för samtliga verksamheter i regionen har motiverats: Regionövergripande licenser i Region Uppsala. Läkemedelsverket har även beslutat om särskilt tillstånd vilket medför att receptexpediering kan ske på generell licens läs mer på Amoxicillin – särskilt tillstånd (lakemedelsverket.se). Någon individuell licens behövs alltså inte.

Regionövergripande licenser på amoxicillin enligt nedan.

Licensläkemedel

Namn: Amoxicillin Micro Labs 500 mg
Läkemedelsform: 20 tabletter
Tillståndsinnehavare: Micro Labs GmbH
Ledtid: 7 dagar från första order, därefter 1 dag.
Cirkapris: 189kr
Varunummer: 844990

Namn: Amoxi 500-1A Pharma
Läkemedelsform: 20 tabletter
Läkemedelsstyrka: 500 mg
Tillståndsinnehavare: 1 A Farma GmbH, Tyskland
Ledtid: Tillgänglig i begränsad mängd
Pris: 160 kr
Varunummer: 844953

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan