Amoxicillin 500 mg och 750 mg är restnoterat

2022-12-16

Amoxicillin 500 mg och 750 mg är restnoterat. Regionövergripande licens som omfattar samtliga verksamheter har beviljats för Amoxicillin Micro Labs 500 mg. Läkemedelsverket har även beslutat om särskilt tillstånd vilket medför att receptexpediering kan ske på generell licens.

Regionövergripande licens som omfattar samtliga verksamheter har beviljats för Amoxicillin Micro Labs 500 mg: Regionövergripande licenser i Region Uppsala. Läkemedelsverket har även beslutat om särskilt tillstånd vilket medför att receptexpediering kan ske på generell licens, läs mer på Amoxicillin – särskilt tillstånd, Läkemedelsverket.se. Någon individuell licens behövs alltså inte. Amoxicillin Micro Labs 500 mg kan delas i två lika stora delar och kan således användas som ersättning för både amoxicillin 500 mg och 750 mg.

Regionövergripande licens på amoxicillin enligt nedan.

Licensläkemedel

Namn: Amoxicillin Micro Labs 500 mg

Läkemedelsform: 30 tabletter

Tillståndsinnehavare: Micro Labs GmbH, Tyskland

Ledtid: 1 dag

Cirkapris: 389 kr

Varunummer: 845367

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se