Dags att ersätta gamla receptblanketter

2021-02-22

Sommaren 2020 infördes en ny receptblankett som ska användas både vid förskrivning av vanliga och narkotikaklassade läkemedel. Apoteken expedierar dock läkemedel förskrivna på de gamla blanketterna till och med 30 april 2021.

Den 13 mars sker en uppgradering av Cosmic. Efter den dagen kommer det inte att gå att fylla i de gamla blanketterna med Cosmic. Vi rekommenderar därför alla avdelningar och mottagningar att ersätta de gamla receptblanketterna med nya. På blanketter till avbrottsskåp ska arbetsplatskoden vara förtryckt med streckkod. Blanketter som ska fyllas i med Cosmic ska inte ha någon sådan uppgift förtryckt.

Tänk på att de nya blanketterna kan användas för förskrivning av narkotikaklassade läkemedel och bör förvaras på samma sätt som vi i dag hanterar den särskilda receptblanketten.

Receptblanketter kan beställas från Strålfors:

Blankett för beställning av receptblankett

Vid frågor till Strålfors ring 010-331 25 25 eller mejla  customer.service@stralfors.se.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan