Rekommenderade läkemedel för vuxna– ny upplaga för 2022-2023

2022-01-19

Ny upplaga av Rekommenderade läkemedel för vuxna

Listan över rekommenderade läkemedel för vuxna (”rek-listan”) har kommit ut i en ny upplaga för 2022-2023. 
 
Listan ger stöd i valet av läkemedel för att uppnå en god, säker och kostnadseffektiv behandling och riktar sig till alla förskrivare av läkemedel. 
 
Reklistan ges ut i ny upplaga vartannat år. Reklistan ges numera enbart ut i digitalt format och publiceras på Läkemedelskommitténs webbplats.

Rekommenderade läkemedel för vuxna 2022-2023 (pdf-fil).

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)