Brist på tablett PcV (fenoximetylpenicillin)

2023-09-26

Hög efterfrågan och begränsad produktionskapacitet har gjort tillgängligheten för tablett PcV (fenoximetylpenicillin) utmanande.

Nyheten uppdateras fortlöpande.

Tillgången på läkemedel innehållande PcV (fenoximetylpenicillin) är fortsatt begränsad. Det råder för närvarande brist på vissa styrkor och förpackningsstorlekar.

Nedan är en aktuell lägesbild från 2023-09-26. 

PcV 250 mg

 • Samtliga förpackningsstorlekar (20 st resp. 40 st) är restnoterade.
 • Enstaka förpackningar finns att tillgå på ett fåtal apotek i Uppsala län.  
 • En regionövergripande licens är beviljad, se nedan. 

PcV 500 mg

 • Samtliga förpackningsstorlekar (20 st, 30 st, 40 st) är restnoterade.
 • Enstaka förpackningar finns att tillgå på ett fåtal apotek i Uppsala län.  
 • En regionövergripande licens är sökt, information kommer när licensen är beviljad. 
 • Ett alternativ är att förskriva PcV 1 g x 0,5 tablett, förpackningsstorlek 30 st, se nedan.

PcV 800 mg

 • Förpackningsstorleken 14 st är restnoterad.
 • Förpackningsstorlekarna 20 st, 30 st och 40 st är EJ restnoterade.
 • Tillgängligheten för samtliga förpackningsstorlekar är god på apotek i Uppsala län.

PcV 1 g

 • Förpackningsstorlekarna 14 st, 20 st och 40 st, är restnoterade.
 • Förpackningsstorleken 30 st är EJ restnoterad.
 • I förpackningsstorleken 14 st finns enstaka förpackningar att tillgå på ett fåtal apotek i Uppsala län.  
 • Tillgängligheten för förpackningsstorleken 30 st är god på apotek i Uppsala län.

Innan du förskriver tablett PcV, kontrollera lagerstatus hos öppenvårdsapoteken på fass.se.

I de fall annat godkänt läkemedel ej kan tillgodose behovet kan licensläkemedel förskrivas. För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Region Uppsala har regionövergripande licenser för nedanstående produkter. De gäller för förskrivare inom Region Uppsala och privata vårdgivare som har avtal med regionen, vilka då inte behöver söka enskild licens.

Licensalternativ

PcV 250 mg

Namn: Fenoxymethylpenicilline CF, hård kapsel 250 mg, 30 st (blister)
MAH: Centrafarm B.V. (Nederländerna)
Pris och ledtid: 220 kr, 2 veckor
Referensnummer för receptförskrivning: 2023 675 552

Du som är anställd inom Region Uppsala hittar produktinformation på intranätet under sidan om läkemedel.

Förskrivare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer för Region Uppsalas generella licens, se ovan. Mall för licensprodukten ovan hittas i Cosmic under Icke godkända läkemedel. I mallen finns referensnummer för licensen angivet.

Mer information

För instruktioner kring förskrivning av licensläkemedel i Cosmic, se Licensläkemedel, Samverkanswebben.

Fenoximetylpenicillin – särskilt tillstånd (Läkemedelsverket.se)

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se