Papaverin försvinner från marknaden

2020-10-19

Papaverin Meda 40 mg, 100 tabletter slutar tillhandahållas. Tillverkaren har meddelat detta med mycket kort varsel, och produkten förväntas ta slut redan under oktober.

Papaverin används bland annat vid kramptillstånd i mage och tarm. Det saknas andra förpackningar eller styrkor, och det finns inte heller andra likvärdiga produkter. Vid bedömning av möjliga alternativ, passa på att säkerställa att patient med symtom från mage-tarm är ordentligt utredd. Vid IBS-diagnos bedöm om patienten erbjudits övriga adekvata åtgärder efter behov, exempelvis informationsinsatser, dietistkontakt eller psykologisk behandling.

Läkemedelsalternativ

  • Egazil (hyoscyamin) depottabletter kan undantagsvis övervägas. Till skillnad från Papaverin har hyoscyamin antikolinerg effekt. Det finns därmed risk för biverkningar i form av muntorrhet, förstoppning och urinretention. Hos äldre patienter förekommer också påverkan på kognition och förvirring.
  • Extemporeberedning av Papaverin, 40 mg-kapslar från APL. Observera att papaverin i dagsläget inte är en lagerberedning hos APL, utan kapslarna tillverkas efter beställning till en viss patient. Detta gör att det kan bli en viss väntetid och att priset blir relativt högt: 1050 kr för 100 kapslar.
  • Vid akut kramp som bedöms vara gallbetingad kan diklofenak supp 50 mg 1x1-3 vara ett alternativ.
  • Vid IBS med krampartad buksmärta kan Colpermin (pepparmyntsolja, ej inom förmånen) övervägas.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan