Xylocain med adrenalin restnoterat

2023-03-07

Xylocain adrenalin (lidokain + adrenalin) 10 mg/ml + 5 µg/ml är restnoterat till mitten av april 2023.

Behandlingsalternativ

Lidokain utan adrenalin finns tillgängligt i form av Xylocain och Lidokain.

Licensläkemedel

Om adrenalintillsats bedöms nödvändig så finns regionövergripande licens på följande alternativ:

Namn: Xylanest 1% mit epinephrin 1:200.000 inj-vätska 5X50 mL, vnr 843464

Ursprungsland: Tyskland

Pris och ledtid: 756 kr, ca 3 veckor

Namn: Xylanest 1% mit epinephrin 1:200.000 inj-vätska 5X5 mL, vnr 843457

Ursprungsland: Tyskland

Pris och ledtid: 338 kr, ca 3 veckor

Du som är anställd inom Region Uppsala hittar produktinformation på intranätet under sidan om läkemedel.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten
Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se