Eftervårdsbesök

Från 2019 har BMM utökat uppdrag gällande eftervårdsbesök. På denna sida hittar du som barnmorska information och stöd kring eftervårdsbesöket och bäckenbotten.

På Akademiska sjukhuset finns en arbetsgrupp som besitter samlad tvärprofessionell kompetens kring smärta och funktion i bäckenbotten för kvinnor efter förlossning. Bristningarna har minskat och vi jobbar kontinuerligt utifrån nationella riktlinjer och gör allt för att undvika förlossningsskador. För mer information se akademiska.se/abg.

För ytterligare information kring bäckenbotten har Bäckenbotten-utbildningen tagit fram ett dokument för att informera patienter om besvär efter förlossning, och även om vad som ska betraktas som normalt eller inte. Patientinformationen kan användas på förlossning, BB och mödravård. Dokumentet finns även översatt till engelska. Dokumentet hittar du här: bäckenbottenutbildningen.se.

För information kring bäckenbotten och bäckenbottenträning på flera språk, besök nikola.nu. Här finns information på 22 språk.

Mallar för uppföljning och efterkontroll

Mall för telefonuppföljning efter förlossning.

Mall för tidig efterkontroll till BMM.