Gynekologisk cellprovtagning

Nedan finner du information gällande den nya rutinen för gynekologisk cellprovtagning och Cytburken, Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention.

Alla kvinnor i åldrarna 23–64 år erbjuds gynekologisk cellprovskontroll hos barnmorska. Cellprov är ett enkelt prov från livmodertappen och tas för att upptäcka cellförändringar. Dessa cellförändringar är vanliga, utvecklas långsamt MEN kan i enstaka fall utvecklas till cancer. Undersökning och behandling kan förhindra detta. Genom att gå på cellprovskontroll varje gång man blir kallad får man mer än 90 procent skydd mot livmoderhalscancer.

Region Uppsala har en ny metod för gynekologiskt cellprov, SurePath. Du kan läsa mer om metoden i denna metodbeskrivning

För RoS-etiketterna vid indicerad provtagning används denna lista.

För de kvinnor som vill begära utträde ur screeningen för livmoderhalscancer finns denna blankett att fylla i och lämna till sin barnmorska.

Cytburken

Cytburken; nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention. Du hittar mer information samt dokument  och inloggningslänk på Regionala Cancercentrums hemsida. 

Utbildning

I Pingpong hittar du utbildning om nya vårdprogrammet. Sök på gynekologiskt cellprov.

Hitta på sidan