Gynekologisk cellprovtagning

Nedan finner du information gällande den nya rutinen för gynekologisk cellprovtagning och Cytburken, Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention.

Alla kvinnor i åldrarna 23–64 år erbjuds gynekologisk cellprovskontroll hos barnmorska. Cellprov är ett enkelt prov från livmodertappen och tas för att upptäcka cellförändringar. Dessa cellförändringar är vanliga, utvecklas långsamt MEN kan i enstaka fall utvecklas till cancer. Undersökning och behandling kan förhindra detta. Genom att gå på cellprovskontroll varje gång man blir kallad får man mer än 90 % skydd mot livmoderhalscancer.

Region Uppsala har en ny metod för gynekologiskt cellprov, SurePath. Du kan läsa mer om metoden i denna metodbeskrivning

För RoS-etiketterna vid indicerad provtagning används denna lista.

För de kvinnor som vill begära utträde ur screeningen för livmoderhalscancer finns denna blankett att fylla i och lämna till sin barnmorska.

Cytburken

Cytburken; nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention. Du hittar mer information samt dokument  och inloggningslänk på Regionala Cancercentrums hemsida. 

Kontakt

Lena Axén

Samordningsbarnmorska

Hitta på sidan