Gynekologisk cellprovtagning

Nedan finner du information gällande den nya rutinen för gynekologisk cellprovtagning och Cytburken, Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention.

Kallelse för gynekologisk cellprovtagning

Kvinnor som är folkbokförda i Uppsala län och är mellan 23 och 70 år kallas till den barnmorskemottagning hon geografiskt tillhör. Kallelse kommer vart 3:e år upp till 50 år, därefter vart 7:e år. Kallelser avslutas först efter att ett normalt screeningsprov har tagits vid 64 års ålder.

Barnmorskorna ansvarar för mottagningens planering och tillsammans med Klinisk patologi fördelas antalet kallelser jämnt över året.

Kort fakta om gynekologiskt cellprov

Cellprov är ett enklet prov från livmodertappen för att upptäcka cellförändringar. Cellförändringar är vanliga, utvecklas långsamt och kan i enstaka fall utvecklas till cancer. Undersökning och behandling kan förhindra detta. Genom att gå på regelbundel cellprovskontroll varje gång man kallas kan mer än 90 procent skyddas mot livmoderhalscancer.

Den här metoden använder vi i Region Uppsala när vi tar prov

Region Uppsala har en ny metod för gynekologiskt cellprov, SurePath. Du kan läsa mer om metoden i denna metodbeskrivning

För RoS-etiketterna vid indicerad provtagning används denna lista.

Cytburken

Information, dokument och inloggningslänk till Cytburken som är ett nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention finns på Regionala Cancercentrums hemsida. 

Utbildning

I Pingpong hittar du utbildning om nya vårdprogrammet. Sök på gynekologiskt cellprov.