Utbildningar

Kommande utbildningar.

1 mars 13-15/17 mars 13-15

Amningsträffar via Teams.

Information om och deltagarlänk till amningsträffarna våren 2021.

8 mars 13.00-16.30/9 mars 8.30-12.00

Utbildning. Förlossningsrädsla.

Via Teams.

14 april 8.30-16.30/22 april 8.30-16.30

Utbildning heldag, tillsammans med BHV på fm- Jämställt föräldraskap del 1.

Via Teams.

I SUFs regi 5/5

Heldagskonferens (digital)

18 maj 13.00-16.30/19 maj 8.30-12.00

Utbildning halvdag. Sexuell hälsa.

Via Teams.

15 september/28 september 8.15-12.00

Utbildning tillsammans med BHV- Jämställt föräldraskap del 2.

Preliminärt 11, 12 eller 13 oktober 8.30-12.00

Yrkesträffar, 3 grupper.

Preliminärt 26 oktober 8.30-12.00

Endast en upplaga. Via Teams.

Preliminärt 16 november/17 november 8.30-12.00

Utbildning halvdag.

Preliminärt 8 december/9 december 8.30-12.00

Utbildning halvdag.

Kontakt

Lena Axén

Samordningsbarnmorska