Utbildningar

Kommande utbildningar

28 januari  8.00-16.30       
Introduktion del 1 (nya BM)
Teams möte.

9 februari yrkesträffar 8.30-12.00
15 och 17 februari yrkesträffar 8.30-12.00
Teams möte.
Gruppindelning skickas via mail.

18 februari 8.00-16.30 
Introduktion del 2, Fosterdiagnostik
Teams möte.

1 mars 13.00-15.00/17 mars 13.00-15.00
Amningsträffar via Teams.
Information om och deltagarlänk till amningsträffarna våren 2021.

8 mars 13.00-16.30/ 9 mars 8.30-12.00
Utbildning halvdag
H:son Holmdahlsalen, ing 100

14 april 8.30-16.30 / 22 april 8.30-16.30
Utbildning heldag, tillsammans med BHV
H:son Holmdahlsalen, ing 100

I SUFs regi 4/5 och 5/5
Heldagskonferens

18 maj 13.00-16.30 / 19 maj 8.30-12.00
Utbildning halvdag
H:son Holmdahlsalen, ing 100

Kontakt

Lena Axén

Samordningsbarnmorska

Telefon: 018-611 96 40