Utbildningar

Kommande utbildningar

16 september 8.30-12.00 / 17 september 13.00-16.30         
Gunnesalen, ing 10/Teams.
Tema Hypertoni och blodtrycksmätning under graviditet och postpartum.   Diskussion Eftervård och bäckenbotten

8 oktober 13.50 – 16.00 / 13 oktober 13.50 – 16.00 
Teamsmöte
Eftervårdsambassadören på BMM/Barnmorskor

3 november 13.00-16.30 / 4 november 13.00-16.30
Gunnesalen, ing 10/Teams
Graviditetsdiabetes och diabetes under graviditet

10 november 9.00-12.00
Gunnesalen, ing 10.
Lokala SUF gruppen, riktas till BVC och BMM inom Uppsala kommun.

2 december 8.30-12.00 / 8 december 8.30-12.00
H:son Holmdalsalen, ing 100.
Tillsammans med BHV.   

2 december 13.00-16.30 / 8 december 13.00-16.30 
Gunnesalen, ing 10.
Barnmorskor på BMM.   

Kontakt

Lena Axén

Samordningsbarnmorska

Telefon: 018-611 96 40