Utbildningar

Kommande utbildningar.

Yrkesträffar 11 (13.00-16.30), 12 eller 13 oktober (8.30-12.00)

Yrkesträffar, 3 grupper. Gruppindelning skickas via mejl. Via Teams.

26 oktober 8.30-12.00

Endast en upplaga. Via Teams.

8 november 8.30-11.30/9 november 13.00-16.00

OBS! Nytt datum 8/11. Inspirationsföreläsning om efterkontroll och fokus på bäckenbotten. Föreläsare: Ann Olsson.

8 december/9 december 8.30-12.00

Tema Preventivmedelsrådgivning 

 

- - - 2022  (fler datum kommer) - - -

20 januari 8.30-16.00

Introduktions utbildning för ny barnmorska inom BMM i Region Uppsala. Nordlandersalen, ing 10 Akademiska.

26 januari/1 februari 8.15-12.00

Utbildning tillsammans med BHV- Jämställt föräldraskap del 3. Via Teams.

20 april/28 april 8.15-12.00

Utbildning tillsammans med BHV- Jämställt föräldraskap del 4, sista delen. Via Teams.

Kontakt

Lena Axén

Samordningsbarnmorska